<div align="center"> <h1>Strona pisma literackiego \\\"Wakat\\\"</h1> <h3>strona pisma literackiego \\\"Wakat\\\"</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.sdk.pl/nocpoetow/manifestacje/wakat/wakat.htm" rel="nofollow">http://www.sdk.pl/nocpoetow/manifestacje/wakat/wakat.htm</a></p> </div>